Studiedag 2020

Studiedagar för personalen på Åsiktens förskola HT20 är fredagen den  21 augusti samt fredagen den 16 oktober.

Förskolan har då stängt eftersom förskolan har rätt att stänga fyra dagar per läsår för planering och fortbildning.

Skulle du vara i behov av omsorg för ditt barn någon av dessa datum så meddela biträdande förskolechef senast en månad i förväg.

4 maj 2020