Studiedagar 2022-2023

Personalen har studiedag måndag 14 november.

Fredag 20 januari 2023.

Förskolan har då stängt eftersom förskolan har rätt att stänga fyra dagar per läsår för planering och fortbildning.

Skulle du vara i behov av omsorg för ditt barn någon av dessa datum så meddela rektor senast en månad i förväg.

3 november 2022